Visum og arbeidstillatelse

Hvorvidt du må søke om visum/arbeidstillatelse, og hvilket visum som kreves, avhenger både av nasjonalitet til den ansatte (medfølgende familien) og formålet med oppholdet. Gjennom vårt samarbeidsselskap med mange års erfaring kan SWAIRI hjelpe deg med å fullføre nødvendig dokumentasjon og søke om visum/arbeidstillatelse på vegne av din ansatte.

Visum og arbeidstillatelse

Å søke om visum er en tidkrevende og komplisert prosess. Ved å sikre at utsendte ansatte har riktig type visum og arbeidstillatelse før ankomst til arbeidslandet, unngår du kostbare forsinkelser for virksomheten din. Det er alltid lurt å få alt riktig fra start. SWAIRI kan gi råd om trinnene som gjør at du kan få riktig visum for å reise inn i arbeidslandet og deretter en arbeidstillatelse som vil tillate og starte arbeidet i samsvar med lokale forskrifter. Følgende spørsmål kan stilles før en hver utstasjonering;

Hva slags arbeidstillatelse vil kreves?

Hva er kravene for arbeidstillatelse?

Hvordan kan man få gyldig arbeidstillatelse?

Kan den ansatte bli på forretningsvisum mens han søker?

Kan oppdragstakerens familie bli i landet mens søknaden om arbeidstillatelse behandles?

Hvilke handlinger vil kreves fra mottakeren

Hvem vil hjelpe meg med å behandle papirene mine?

Hvilke dokumenter må jeg sende inn?

Hva er kravene for at min ektefelle skal kunne bo sammen med meg i vertslandet?

Swairi
Telephone: +47 221 50 050
Email: swairi@swairi.no
Address: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Organization number: 917 847 320

Links
Swairi Global collaboration system
Counselling
Outsource the entire process
Check your numbers – simple calculations
Contact Us