Dette må være på plass før utstasjonering:

Retningslinjer og prosedyrer
Ansettelseskontrakt
Visum og arbeidstillatelse
Forsikring
Trygd og pensjon
Skatteregler
Kostnadsestimat

 

Med egenutviklet skybaserte Global moblity system og
med lang erfaring fra arbeid med utstasjonering av
medarbeidere, ønsker vi å hjelpe bedrifter med å gjøre
utstasjoneringer enklere.

Skulle du ønske at internasjonal mobilitet (Global mobility) var enklere?

Swairi er et helhetlig system gir deg full oversikt og
hjelper deg til å ivareta både arbeidsgivers og
arbeidstakers interesser. All informasjon samlet på
ett sted gjør utstasjonering enklere.

Slik hjelper vi deg

Eget Global Mobility system

Vår skybaserte løsning, Swairi, fjerner behovet for
excel ark, e-post kommunikasjon og mengder med
løse dokumenter. Her kommuniserer du enkelt
med arbeidstaker og andre kontaktpersoner
direkte via vår app. Vi skreddersyr løsningen til
dine behov.

Rådgivning og analyse

Vi bistår din bedrift underveis og presenterer
mulige utfordringer dere vil møte ved
utstasjonering av ansatt. Sammen identifiserer vi
arbeidsoppgaver, og blir enige om hvordan disse
kan løses for hvert enkelt case.

Prosjektledelse - Outsourcing

Vi utfører praktiske oppgaver knyttet til
utstasjonering og sørger for at identifiserte
oppgaver tas hånd om både i Norge og i
utlandet. Du kan trygt outsource hele
prosessen til oss.

Om Swairi

Swairi er en komplett servicepartner for arbeidsgivere som skal sende
arbeidstager med familie til utstasjonering i annet land. Vårt Employeemobility-system er basert på skyteknologi og tilpasset B2B markedet. Systemet
gjør det mulig for arbeidsgiver å administrere utstasjoneringer på en
kostnadseffektiv og sikker måte. Vi har lang erfaring innen Global Mobility med
erfaring fra blant annet DNV, Yara, Sintef, DNB, Billfinger og Dips.

ISO sertifisert

Swairi as er sertifisert med ISO9001og ISO27001. Sertifiseringen anerkjenner
Swairi as som en effektivt og kvalifisert systemleverandør som tar nødvendig
hensyn for å sikre brukerdata

Er du privatperson som skal utstasjoneres?

Her kan du gjøre beregninger og se noe av
den informasjonen du og din arbeidsgiver
må ha oversikt over før du utstasjoneres.

Kontakt oss gjerne for en
demo av vår skybaserte
løsning eller for tilbud på
våre tjenester.