Oppdragskostnadsstyring

Hvorfor bør du ha en kostnadsprognose?

Å ha en kostnadsprognose tidlig i beslutningsprosessen vil hjelpe ledelsen med å kartlegge potensielle økonomiske konsekvenser og tillate dem å ta bedre beslutninger basert på forretningsmuligheten. Basert på en god kostnadsestimat kan rimeligere løsninger vurderes, som for eksempel å sende en ansatt på Korttidsoppdrag eller pendleravtale framfor en langtidsavtale i utladet.

Hvordan kan en kostnadsestimat brukes og utnyttes?

Når en kostnadsestimat er godkjent av ledelsen og oppdraget er igangsatt, starter den viktige jobben derfra – samle inn alle faktiske kostnader og foreta en kontroll mot estimatet. Med sammenligningsdiagrammer og tabeller i SWAIRI kan du utarbeide rapporter om avvik mellom prosjekterte og faktiske kostnader. Dette vil igjen hjelpe ledelsen med å analysere mulige årsaker til kostnadsavviket.

Estimere stasjoneringskostander er en viktig del av oppgave i en hver stasjonering.

Direkte betaling av visse utgifter fra en arbeidsgiver regnes som en naturalytelse. I mange land vil visse naturalytelser ikke være fullt skattepliktige for den ansatte. Eksempler på vanlige naturalytelser er fri bolig, fri bil, hjemreiser osv.

Hva er en kostnadsprognose?

SWAIRI tilbyr et kostnadsprojeksjonsverktøy på høyt nivå, som er en avansert og fleksibel kalkulator der standard kostnadselementer for hver type stasjonering er lagt inn på forhånd. Brukere har mulighet for å legge til flere eller fjerne kostnadselementer utfra spesifikk stasjoneringspolicy og ansattes individuelle lønns-/og arbeidsvilkår. 

Skatte- og trygdekostnader vil da bli fremvist på grunnlag av de valgte elementene. Internasjonale stasjoneringskostnader samles inn fra mange kilder for slike kostnadsestimater. Faktorer som valutakurser, endringer i levekostnadsindeksen, endringer i skattelovgivningen og reisekostnader kan påvirke disse kostnadsestimatene. Med SWAIRI-verktøyet kan du estimere kostnadene over stasjoneringens levetid.

Planlegg for mulige scenarier ved hjelp av kostnadsestimater

SWAIRI vil hjelpe selskaper med å produsere mer detaljerte kostnadsprognoser raskt og periodisk i løpet av stasjoneringens levetid for ulike scenarier. Det kan være basert på familiestørrelse, boligkrav, skattelovgivning, valg av trygdemedlemskap eller andre variabler som kan påvirke totale kostnadene.

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss