Retningslinjer og prosedyrer

Potensial – oppnå bedre kommunikasjon av vilkårene

Det er avgjørende at en IAP er tydelig og lett å forstå for de involverte partene og fremstår som relevant for din bedrifts virksomhet og prosedyrer. Med en tydelig skrevet IAP bør behovet for tidkrevende avklarende kommunikasjon reduseres.

Bedriftens Stasjoneringspolicy – fordel for både bedrift og ansatte

Sender din bedrift ansatte på oppdrag i utlandet med jevne mellomrom? Da vet du hvor vanskelig det kan være å utarbeide konsistente vilkår for alle ansatte, kanskje i vidt forskjellige land.

For å unngå det ovennevnte anbefaler vi på det sterkeste å etablere en internasjonal stasjoneringspolicy (IAP). I en IAP kan din bedrift dokumentere standardiserte vilkår og betingelser, samt nødvendige prosedyrer for internasjonale oppdrag. Din bedrift vil da få kontroll over prosessene med å sende ansatte til utlandet.

Det er ikke noe generelt standardmønster for IAP-policyer, men vi har oversikten over hva som bør kreves for din bedrift. Vi kan hjelpe deg med å utarbeide en IAP som vil spare deg for tid og penger.

Eksempel på hva en IAP bør gi svar på:

Hvilke tillegg som skal utbetales, f.eks. mobilitetstillegg, hjemmepermisjon, bolig, internasjonal medisinsk dekning etc.?

Bør levekostnadene i forskjellige land påvirke kontrakten? Hvordan setter vi rimelige beløp? Hvordan beskytter vi overdrageren mot ugunstige valutaeffekter?

Tilbyr vi forsikring som er tilstrekkelig i det spesifikke vertslandet?

Hvem er ansvarlig for å rapportere til myndighetene i hjemlandet og arbeidslandet?

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss