Forsikring

Forsikring

Forsikring er en måte å håndtere risiko på med sikte på å beskytte mennesker mot mulig uønsket utfall. Noen former for forsikring er lovpålagt, mens andre er valgfrie. Risikoer som normalt ikke dekkes av det statlige trygdesystemet må dekkes av privat forsikring. Det sies at de fleste mennesker er forsiktige med eiendommene sine og har en tendens til å ha full dekning for risiko knyttet til eiendommer.

Forsikrer du helserisikoen på riktig måte?

SWAIRI kan undersøke trygderettigheter og sette sammen forsikringer som den enkelte bør ha på plass før utreise. En oversikt over forsikringer som er anbefalt for en hver ansatte;

Kritisk sykdom (også kalt traumer) gir et engangsbeløp dersom du lider av visse sykdommer som kreft eller hjertesykdom.

Inntektsforsikring betaler en prosentandel av inntekten din på løpende basis dersom du lider av langvarige sykdommer.

Uføreforsikringen utbetaler et engangsbeløp ved varig invaliditet ved sykdom eller ulykke.

I nesten alle land er arbeidstakere underlagt arbeidsulykkesforsikring.

Livsforsikringsdekning utbetaler engangsbeløp til de etterlatte i familien. 

Reiseforsikringer dekker eiendelene dine mot tap eller tyveri, ekstrakostnader du kan måtte betale hvis flyet ditt blir kansellert, og medisinsk behandling ved sykdom.

En oppdragstakers rettigheter ved arbeid utenfor Norge avhenger av folketrygdens regelverk og regelverket i relevante avtaler med andre land. Med mindre det er unntatt i henhold til gjeldende avtaler mellom hjem- og vertsland, er det meningen at en mottaker skal kjøpe forsikring i vertslandet for å dekke risikoene nevnt ovenfor. Vi har partnerskapsavtale med globale forsikringsleverandører. Vår kunnskap og erfaring vil sikre din oppdragsgiver den best mulige løsningen.

Swairi
Telephone: +47 221 50 050
Email: swairi@swairi.no
Address: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Organization number: 917 847 320

Links
Swairi Global collaboration system
Counselling
Outsource the entire process
Check your numbers – simple calculations
Contact Us