You are currently viewing Skulle du ønske at internasjonal mobilitet (Global mobility) var enklere?

Skulle du ønske at internasjonal mobilitet (Global mobility) var enklere?

Swairi er et helhetlig system gir deg full oversikt og hjelper deg til å ivareta både arbeidsgivers og
arbeidstakers interesser. All informasjon samlet på ett sted gjør utstasjonering enklere.