Program Ledelse

Vi gir praktisk bistand for å sikre at trinnene som er identifisert i workshop-økten blir ivaretatt i både hjemme- og arbeidsland. Du vil spare tid og penger ved å outsource utstasjoneringsprosessen til oss. Våre tjenester vil omfatte;

Sammen med dine personalsjefer vil vi hjelpe deg med å utvikle eller redefinere din bedrifts globale retningslinjer for ansattes mobilitet for å passe markedet du opererer i. Vårt styringsverktøy SWAIRI vil hjelpe din bedrift med å utforme retningslinjene i samsvar med dine behov.

I enhver internasjonal overføringssituasjon er det behov for å utarbeide en tilleggsoppdragsavtale på toppen av den allerede inngåtte arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og bedrift. Ved å bruke bedriftens retningslinjer og retningslinjer, vil vi utvikle oppdragskontrakter og andre maler i SWAIRI som ditt Global Mobility-team kan bruke for å utarbeide dokumentene når og når det er nødvendig.

SWAIRI Skatteberegningsverktøy lar deg beregne hypotetiske skatter og trygd fra bruttokompensasjonen for å komme frem til en nettokompensasjonspakke. Vi vil legge til nye land for skatteberegninger basert på dine behov. Prøv ut noen beregninger og se hvordan du kan bygge oppdragspakken for ulike scenarier.

Lønnsdata kan enkelt importeres månedlig, og oppdragskostnadene akkumuleres slik at årsavslutningsrapporteringsprosessen i forskjellige land blir enkel og effektiv. Hvis bedriften din er lovpålagt i visse land å drive delt kompensasjon, er SWAIRI bygget med funksjonaliteten for å tilpasse seg kravene.

Oppdragskostnader, i tillegg til kompensasjonspakken, kan bli en stor del av den totale oppdragskostnaden på grunn av mange naturalytelser gitt til oppdragstakerne. Å fange opp og håndtere de ulike kostnadene i tide og fordele kostnadene til passende kostnadssteder i selskapet er en viktig oppgave for ethvert globalt mobilitetsteam. SWAIRI bygger inn prosessene for at bedrifter skal ha god økonomisk flyt og korrekt kostnadssporing.

Rapportering av oppdragstakeres inntekt og ytelser til riktig myndighet i rett tid er en relevant funksjon for bedrifter som har sine ansatte på internasjonale oppdrag. Utarbeidelse og innsending av selvangivelse i mer enn ett land for hvert inntektsår er en viktig del av arbeidsflyten for International Assignment Management. SWAIRI legger til rette for korrekt rapportering i henhold til de enkelte lands krav. I mange land er regnskapsåret et kalenderår. I noen land involverer imidlertid rapporteringen to kalenderår for et regnskapsår. SWAIRI vil hjelpe bedrifter med å fordele inntektene og oppdraget riktig.

Før du starter visumsøknadsprosessen, vil SWAIRI gi deg visumtypene som er tilgjengelige i hvert land, slik at din bedrift kan vurdere behovet for riktig visum for mottakeren din og de medfølgende familiemedlemmene. Hvis en ekstern tjenesteleverandør velges til jobben, kan din bedrift tillate at din foretrukne leverandør har begrenset tilgang til relevant informasjon i SWAIRI.

Få ditt best mulige alternativ for trygdedekning for hvert internasjonalt oppdrag i SWAIRI trygdemodul. SWAIRI gir den grunnleggende informasjonen og retningslinjene for å velge riktig og kostnadseffektiv løsning for hver landkombinasjon. SWAIRI gir informasjon om trygdeavtaler mellom utvalgte land slik at brukeren kan gjøre den første vurderingen og kostnadsprognosen basert på mulige scenarier.

Hvert internasjonalt oppdrag trenger en tett oppfølging og koordinering mellom alle involverte interessenter for å gi ledelsen best mulig oversikt til enhver tid. SWAIRI Dashboard gir de nødvendige rapportene og diagrammene for ledelsen for å se oppdragspopulasjonen og oppdragskostnadene fordelt per land/bedrift. Vi kan bistå bedrifter med skreddersydde rapporter og diagrammer i henhold til bedriftens policy og forhåndsdefinerte krav.

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss