ISO

Vi er stolte av å kunngjøre at SWAIRI AS nylig har oppnådd ISO27001:2017 og ISO9001:2015 sertifisering.

NØYAKTIG HVA ER ISO-SERTIFISERT? OG HVORFOR BETYDER DET?

En ISO-sertifisering er viktig for å opprettholde kontinuitet og kvalitet på tjenester leveres på tvers av næringer og nasjoner. Internasjonale standarder bidrar til å holde et slikt nivå.

ISO 9001:

ISO referrer til International Organization for Standardisering. Denne organisasjonen utvikler standardene, og det gjør den for å sertifisere bedrifter eller organisasjoner. Sertifisering håndteres av tredjepart og testes årlig. Les mer på organisasjonens hjemmeside.

Arbeidet med å oppnå ISO 9001-akkreditering viser ikke bare vårt sterke søkelys på å gi kundene våre det høyeste servicenivået som mulig, men også vår forpliktelse til å investere i den nyeste teknologien for utvikling av digitale løsninger for håndtering av utstasjoneringer globalt.

For å bli ISO 9001-kompatibel, gjennomgikk vi en evalueringsprosess som inkluderte utvikling av kvalitetsstyringssystem, en dokumentasjonsgjennomgang/revisjon av styringssystem og en fullstendig vurdering.

ISO 9001-sertifiseringen viser tydelig at SWAIRI har utviklet prosedyrer for alle våre forretningsområder. Så vi kan stolt slå fast at SWAIRI-tjenester leveres med kvalitet og åpenhet i tankene.

ISO27001:

ISO 27001 er den internasjonale standarden som angir spesifikasjonen for Information Security Management System (ISMS). Denne standarden spesifiserer kravene for å etablere, gjennomføre, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et styringssystem for informasjonssikkerhet innenfor organisasjonens kontekst. Det inkluderer også krav til vurdering og behandling av informasjonssikkerhetsrisikoer tilpasset organisasjonens behov.

I desember 2021 ble den endelige uavhengige revisjonen gjennomført av KIWA, som understreker Swairi  sineforpliktelser til informasjonssikkerhet innen programvareutvikling, vertstjenester og produktstøtte. Sertifikatet ble utstedt 4. februar 2022, og sier at standardene er fullt gjeldende siden januar 2022.

Kort sagt betyr det at SWAIRI har et styringssystem for informasjonssikkerhet i verdensklasse på plass!

Å være ISO 27001-sertifisert er et bevis på at SWAIRI prioriterer datasikkerhet. Det sikrer dermed at:

Å være ISO 27001-sertifisert er et bevis på at SWAIRI prioriterer datasikkerhet. Det sikrer dermed at:

  • Kundedata er strengt beskyttet
  • SWAIRI vurderer, minimerer og eliminerer risikoer og sårbarheter
  • SWAIRI er i samsvar med den høyeste standarden for informasjonssikkerhet
  • SWAIRI is compliant with the highest standard for information security
  • Operativ dyktighet når det gjelder SWAIRIs IT-, HR- og informasjonsprosesser

Å oppnå ISO 27001 bekrefter at vårt ISMS er på linje med internasjonale beste praksiser for informasjonssikkerhet, og vi har de riktige prosessene og prosedyrene på plass for å håndtere et bredt spekter av informasjonsressurser. Det er vår høyeste prioritet å beskytte alle typer informasjon og data levert av våre interessenter, inkludert kunder, investorer/aksjonærer, ansatte, partnere, myndigheter (og reguleringsorganer), leverandører og lokalsamfunn via e-post eller nettsiden, mot uautorisert tilgang, avsløringer, modifikasjoner og utryddelse.

SWAIRI vil fortsette å tilby omfattende programvareløsninger av topp kvalitet i samsvar med ISO 27001-standardene og strebe etter å bli en pålitelig langsiktig partner for våre kunder.