Ansatt og familie

Personalavdelinger har ofte vanskelig for å håndtere forventningene til ansatte som skal på oppdrag i utlandet. Våre forberedelses- og briefingøkter tilrettelegges som trening på stedet – både før avreise og etter ankomst.

Ansatt og familie

An assignment package is designed to cover the expenses associated with moving an employee (and accompanying family) for a temporary period of assignment abroad but with conditions provided as if the assignee stayed home. On the other hand, the package should compensate the employee for managing double household and the hardship of living in a difficult location. The pre-assignment briefing contains key details about assignment package so that the assignee will be better prepared to manage the terms stated in the IA. Our pre-assignment briefing sessions will;

Gjør det mulig å sende tilbake spørsmål og forslag fra oppdragstakere til bedriftsledelsen

Sikre større bevissthet og involvering av alle involverte parter i oppdraget

Minimer misforståelser angående vilkårene og betingelsene som er avtalt i IA

Sikre klar forståelse av roller og ansvar for alle involverte parter i oppdraget