Consulting og Training

1. Consulting

Å håndtere utenlandske ansatte og utarbeide kompensasjonspakker er en viktig HR-funksjon for enhver organisasjon. Totale kostnader for en utstasjonering kan være mye høyere enn kostnaden for en lokal ansatt, men disse kan holdes under kontroll med nøye oppmerksomhet på design og levering av kompensasjons- og ytelsesordninger. Vi samarbeider med deres interne ressurser for å finne gunstige løsninger.

Videre krever plikten til å overholde skatte-, trygdelovgivningen i det respektive arbeidslandet god planlegging og nøye oppfølging gjennom hele utstasjoneringsperioden. Vårt mål med dette programmet er å introdusere de grunnleggende utfordringene ved enhver utstasjonering, samt å identifisere om selskapet ditt trenger våre utvidede tjenester for å administrere deres internasjonale arbeidsoppdrag.

2. Opplæring og støtte

Vårt opplæringsprogram kan settes opp som workshops med de viktigste beslutningstakerne i deres bedrift for å identifisere oppgavene og bli enige om trinnene som skal tas vare på ved utstasjonering av ansatte. Workshops vil bli utformet for å diskutere prosessene og prosedyrene i sakene deres og la dere ta beslutningen om videre tiltak.

Vi utarbeider modeller for kompensasjon og ytelser for ulike typer stasjoneringer. Vi vil gå gjennom følgende elementer under en workshop;

– Forberedelser før utstasjonering, inkludert immigrasjon og skatte-og trygdeplanlegging

– Utforme arbeidskontrakt for utstasjoneringen

– Beregne totale kostnader for stasjonering med ulike skatteregler

– Kostnadseffektive måter å håndtere trygde-, forsikrings- og pensjonsordninger på under utstasjoneringen

– Mulige konsekvenser for familier som blir med den utstasjonerte ansatte og måter å håndtere de utfordringene på

– Rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i de involverte landene

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss