Internasjonal mobilitet av ansatte

Vi ser ikke for oss noe HR-system for å eliminere behovet for utveksling av regneark, e-postkommunikasjon og dokumenter. Vi kan imidlertid minimere denne informasjonsflyten ved hjelp av digital transformasjon. Vi har utviklet et CLOUD-databasestyringssystem for administrasjon av global mobilitet integrert med enkle APP-er for å samhandle med ansatte og leverandører.

 

Bakgrunn for etableringen av SWAIRI

Sysselsetting av kompetente ansatte over landegrenser øker i kompleksitet ettersom lokale myndigheter innfører ny lovgivning; ilegge skatt på tjenestereiser og pålegge obligatoriske trygdeordninger for utlendinger og så videre, mens selskaper jobber hardt for å finne svar og redusere så mye usikkerhet som mulig.

Tilfredsstille myndighetskravene til rapportering er derfor en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker, da beslutninger tatt i dag kan få konsekvenser i morgen eller til og med flere år fremover. Derfor er en nøye risikostyring i samarbeid med kundene et av fokusområdene for SWAIRI

Informasjonsbehovet for ulike prosesser gjennom livssyklusen er stort. Vårt mål er at nye verktøy beskrevet her skal tilby selskapene klarhet og enkelhet slik at alle interessenter involvert i Global Mobility Management vil kunne levere informasjon mot klare krav.

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss