Trygd og pensjoner

Før du reiser fra hjemlandet, bør du finne ut om du vil fortsette å være medlem av hjemlandets trygdeordning mens du er ute av landet, slik at du beholder rettighetene til helsetjenester og trygdeytelser. Det kan hende du må kjøpe tilleggsforsikring for å dekke risiko mens du er på oppdrag i utlandet.

Trygd og pensjoner

Folketrygd (Norge) eller trygdesystem har blitt utviklet i mange land for å gi visse fordeler til folk i disse landene. Dette er i utgangspunktet bidragsbaserte systemer for forsikring mot risiko, som sykdom, arbeidsledighet eller uførhet, og gir senere også alderspensjon og andre ytelser. Bidragssatsene varierer fra land til land, og både arbeidstaker og arbeidsgiver betaler sammen de totale bidragene. 

Alle innbyggere med oppholdstillatelse i Norge er for eksempel i hovedsak medlem av Folketrygden i Norge (Folketrygd). På samme måte, for en ansatt som sendes til arbeid i utlandet, kan arbeidslandet kreve at vedkommende betaler bidragene i det landet. Uten noen midler til å koordinere trygdedekningen, kan personer som jobber utenfor Norge finne seg dekket under systemene i to land samtidig for samme arbeid. I enkelte tilfeller så kan ansatte risikere å ikke ha dekning i noen av landene.

Sosialtrygdeavtaler mellom land eliminerer slik dobbel trygdedekning og -bidrag samtidig som de opprettholder dekningen under systemet i det landet hvor de sannsynligvis vil ha størst tilknytning. Norge har trygdeavtaler med flere land. Den mest omfattende avtalen er med EØS-landene (EØS-avtale). I tillegg har Norge bilateral avtale med Australia, Canada (separat avtale med Quebec), Chile, Sveits og Tyrkia. 

SWAIRI kan undersøke muligheter og kartlegge riktige forsikringer og trygdedekning for deres ansatte som skal utstasjoneres.

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss