Skatteplanlegging

Tidspunkt for et oppdrag

Startdato og sluttdato for en utstasjonering kan ha innvirkning på de skattemessige og administrative kostnadene for stasjoneringen. Den administrative byrden ved å levere en ekstra selvangivelse og de ekstra skattekostnadene bør tas i betraktning dersom din bedrift planlegger å starte en stasjonering rett før årsslutt eller avslutte en stasjonering kort tid etter begynnelsen av et nytt skatteår.

Relativt høye marginalskattesatser i mange land, økende selskapsstyring og tettere kontroll fra skattemyndighetene er faktorer som gir grunn for en god skatteplanlegging. Riktig styring av skattekostnad er en viktig oppgave for en HR sjef som arbeider med internasjonale oppdrag.

Den faktiske skatten som skal betales av arbeidsgiveren på vegne av den ansatte er avhengig av strukturen og typen kompensasjonspakke som gis til den ansatte som skal på internasjonalt oppdrag. Som hovedregel vil enhver kontantbetaling som selskapet foretar direkte til den ansatte anses som skattepliktig inntekt. Ved å ta i bruk passende skatteplanleggingsteknikker kan selskaper redusere de ekstra skattekostnadene knyttet til et internasjonalt oppdrag:

Benefits-in-Kind

Direkte betaling av visse utgifter fra en arbeidsgiver regnes som en naturalytelse. I mange land vil visse naturalytelser ikke være fullt skattepliktige for den ansatte. Eksempler på vanlige naturalytelser er fri bolig, fri bil, hjemreiser med mange.

Skatteavtale mellom hjem- og vertsland

I noen land kan skatteavtaler gi lettelser og/eller fritak for skatt dersom arbeidstakeren er i landet mindre enn 183 dager i et skatteår. For land som bruker et kalenderår for skatteåret, betyr dette at et oppdrag bør starte etter 1. juli og avsluttes før 30. juni. I andre tilfeller kan det være mulig å oppnå skattebesparelser dersom oppdraget er kortere enn et spesifisert tidsrom iht. et lands nasjonale lov.

Dersom arbeidstakeren skal jobbe for selskapet registrert i utlandet, vil den ansatte normalt være skattepliktig til dette landet fra dag 1. I enkelte land kan virkedager før oppdragsstart bli skattepliktig.

Under en skatteutjevningspolitikk, som bør defineres i IAP, er det normalt slik at selskapet avtaler en nettokompensasjon med arbeidstakeren, og selskapet sørger for betaling av skatter og avgifter i arbeidslandet.

I tilfelle din bedrift ikke anvender skatteutjevning, og dine ansattes inntekt og ytelser opptjent i stasjoneringsperioden anses som skattepliktige i arbeidslandet, vil det være den ansattes ansvar å betale utestående skatt.

Skatteberegning

SWAIRI gir enkel løsning for å beregne skatten i hjemlandet og arbeidslandet for en ansatt som er på utstasjonering. Du kan velge hjemland (opprinnelig arbeidsland) og stasjoneringsland for å gjøre estimat på kostnader med riktige skattesatser. Dette gir også en løsning for å regne ut fra bruttolønn til nettolønn og omvendt. Denne beregningen er utelukkende basert på de vanlige elementene som vurderes under skatteberegningen. Så beregningene kan variere fra person til person avhengig av omstendighetene.

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss